Visuele notulen

Live tekenen bij bijeenkomsten is wat ik doe onder de naam visuele notulen. Ook wel graphic facilitating genoemd of zakelijk tekenen. Ik leg in tekeningen vast wat ik signaleer tijdens bijeenkomsten. Ik gebruik inlevingsvermogen en verbeeldingskracht om de kern vast te leggen in beeld. Tijdens de wrap-up reflecteer ik op een coachende manier wat ik gesignaleerd heb. De tekeningen zijn visuele herinneringen om de volgende fase van het traject in te richten.

Mooie momenten tijdens het tekenen ervaar ik altijd als een deelnemer beeldend praat en daar een persoonlijke lading aan geeft. Daarmee kan ik altijd veel gebruik van maken en heeft nog meer waarde voor de deelnemers na de bijeenkomst.

Visueel notuleren is voor mij daarom heel goed inleven in de situatie, luisteren en het haakje vinden waarmee ik de kern van de sessie kan verbeelden. Dit benut ik ook tijdens de wrap-up aan het eind van de dag.

Bovenstaande tekeningen zijn een onderdeel van een tekening van 5,5 x 1 meter. Hij is gemaakt omdat de directeur met zijn team een lijst van bijna 100 beleidspunten in Excel had opgesteld maar niet elke week naar Excle wilde kijken.

Zijn vraag was: ‘kun je een tekening maken in de stijl van de Jan van Haasteren puzzels?’ Met die uitdaging heb ik een vertaling van alle beleidspunten gemaakt op papier en vervolgens de tekening op de iPad uitgewerkt.

Tijdens de vierdaagse training The Art of Hosting heb ik een visual harvest gemaakt van de processen. De training toont methodieken gericht op persoonlijk leiderschap

en het toegankelijk maken collectieve intelligentie binnen de groep. Persoonlijke verhalen en methodieken als World Café en Appreciative Inquiry komen aan bod.

Tijdens Serious Ambtenaar heb ik voor de Provincie Zuid Holland tekeningen gemaakt met het thema draagvlak creëren om bewoners mee te krijgen met de circulaire energie transitie.

Op welke manier kunnen bewoners aangesproken worden om mee te gaan met de veranderingen die ook voor hen op langere termijn goed zijn? Wat geeft hen houvast om toch een doorbraak te genereren?

Sterk groeiende marktleider die wereldwijd veel talent aan boord heeft moet alle zeilen bijzetten om dat talent goed te benutten. Tijdens een tweedaagse heb ik tekeningen gemaakt van de evaluatie van de pilot.

Successen vieren en stapsgewijs volgende fasen ingaan horen bij processen. Het laten zien dat successen gevierd mogen worden is essentieel. Ook deze tekeningen worden gebruikt bij de interne communicatie voor de volgende fase.

De bestrijding van de muskusrat vraagt om een slimme aanpak waarbij tal van belangen een rol spelen. Er moet goed samengewerkt worden met onze buurlanden.

Muskusratten trekken zich uiteraard niets van een grens aan waardoor aanbevelingen om de muskusrat te bestrijden goed afgestemd worden.

Met een team van ruim 40 managers ‘Team geboden’ opstellen vraagt openheid, vertrouwen en samenwerken. In twee sessies met een paar maand ertussen is onder begeleiding van facilitatoren gewerkt aan deze opgave.

Van het proces heb ik tekeningen gemaakt waarmee binnen de organisatie een herinnering levend gehouden kan worden van de gemaakte afspraken.

Wat in spreektaal een vangrail heet, wordt in vakjargon de geleiderail genomed. Essentieel verschil is dat binnen deze sector de focus is gericht op het vermijden van aanrijdingen. En tevens het zo zorgvuldig mogelijk geleiden van voertuigen.

Met de klimaatafspraken en de slimme voertuigen die meer en meer het straatbeeld bepalen, wordt er ook slimmer nagedacht over de toepassingen van geleiderails in het land.