Ik help mensen met hun (levens)loopbaan

Mensen help ik bewust te worden van de relatie tussen persoonlijke ontwikkeling, werk en samenwerken. Daar zet ik mijn creativiteit voor in en doe dat vaak visueel. De toepassing ligt op het gebied van coaching, visuele notulen en visuele communicatie.

Individuele coaching, team- en loopbaancoaching is mijn scope. Vaak start ik vanuit de persoonlijke situatie gevolgd door de dynamiek van teams en uiteindelijk de hele organisatie. Visuele werkvormen komen zeker aan bod.

Tijdens jouw stategiesessie, training of bijeenkomst maak ik ter plekke tekeningen van het proces. De visuele notulen laten zien wat er (on)zichtbaar is binnen het proces. Zowel de tekeningen als de wrap-up aan het eind hebben steevast veel impact.

Ik help ondernemers hun strategie en ambities te formuleren. En deze vervolgens te vertalen in visuele communicatie, online en offline. Zowel voor interne als voor externe communicatie. Coaching en visuele notulen gaan hier vaak aan vooraf.

Coaching

Veel mensen zijn benieuwd hoe zij meer regie kunnen krijgen over datgene waar ze energie van krijgen en waar zij energie op verliezen. ‘Wat kan ik nu eigenlijk?’ is een veelgehoorde vraag van mijn coachees. Niet alleen individueel maar ook in teamverband speelt vaak de vraag dat men wil weten waar iedereen goed in is en hoe zij dat kunnen benutten. Los van welke vorm van coaching ben ik van mening dat het in eerste instantie gaat om de regie die je op jezelf hebt in relatie tot een ander of een situatie. Als dat inzicht er is, kan er gewerkt worden op een andere manier met mensen en zijn de vormen die een zwerm spreeuwen maakt in nabijheid.

Visuele notulen

Voor veel mensen ook bekend onder ‘getekend verslag’ of ‘zakelijk tekenen’. Ook wel graphic facilitating genoemd. Ik maak tekeningen bij bijeenkomsten en leef me in wat er gaande is en maak daar direct een vertaling van in tekeningen. Voor mij komen coaching (inleven, luisteren, samenvatten en doorvragen) en ontwerpen heel mooi bij elkaar. Als er iets is waar ik enorm veel energie van krijg dan is dit het wel. Snel schakelen om de kern te kunnen pakken en dit verbeelden in tekeningen om aan het eind van de sessie een wrap-up houden zoals ik het ervaren heb.

Het liefst gebruik ik voor klanten deze tekeningen bij hun communicatie. Zeker bij interne communicatie waarbij de tekeningen helpen om visie te verhelderen, verandertrajecten te ondersteunen en belanghebbenden met elkaar te verbinden. Beeld beklijft nu eenmaal beter dan tekst.

Visuele communicatie

Voor Leidsche Rijn Marketing heb ik samen met Studio Veer een creatief concept bedacht waarmee Leidsche Rijn, Vleuten, de Meern en Haarzuilens zichtbaarder worden voor bewoners, bezoekers en bedrijven. De diversiteit en grote mate van ondernemersgeest in dit stadsdeel vraagt om ontdekt te worden. Die diversiteit is verbeeld in het logo dat ook een referentie heeft met de historie van het gebied. Door routes te creëren waarmee parels van het stadsdeel verbonden worden met parels uit de regio en zelfs Nederland, maken we niet alleen Leidsche Rijn aantrekkelijk maar een veel groter gebied. Ontdekken inspireert.

Onderstaande opdrachtgevers hebben vertrouwen in een samenwerking met mij.