Slide background

Ik geloof in de alchemie van

creatie, communicatie en coaching

Ik creëer. 

Ik creëer waarde voor mens en organisatie door gedrag bewust én visueel te maken. Dat doe ik door

 • als Talent Connector op een informele wijze het al aanwezige talent binnen organisaties zichtbaar te maken én met elkaar te verbinden,
 • individuele coaching,
 • visuele notulen te maken van gesprekken, bijeenkomsten en trainingen,
 • als facilitator bijeenkomsten te begeleiden,
 • als parttime docent,
 • als ontwerper door te adviseren over interne en externe communicatie én
 • vooral gewoon veel (spelenderwijs) te doen!

Kernwaarden die ik essentieel vind in samenwerking zijn:

 • gelijkwaardigheid,
 • het hebben van een gezamenlijk doel, en
 • eigen verantwoordelijkheid.

Dit lukt omdat ik naast deze voor mij belangrijke waarden vooral ook in staat ben om gedisciplineerd, planmatig en doelgericht te werken en vol vertrouwen het beste in de ander te zien.

Mijn werkwijze is creatief, eigenzinnig en vooral met een groot inlevingsvermogen in mens én organisatie. Ik doorzie patronen snel (los van rangen en standen) en denk nooit in hokjes. Creativiteit is te allen tijde het vertrekpunt in de wijze waarop ik situaties analyseer en oplossingen genereer; vanuit inlevingsvermogen oprecht kijken en luisteren naar wat mensen beweegt.

Mijn werkwijze heeft vooral impact als ik:

 • Visuele notulen kan maken tijdens sessies waarbij het gaat om strategische trajecten en leiderschapstrajecten met een sterke nadruk op gedrag. De beeldtaal die ik hanteer in combinatie met mijn vermogen tot reflecteren heeft veel impact volgens opdrachtgevers.
 • Door coaching het zelfbewustzijn van mensen kan verrijken. Zowel privé als in het werkzame leven.
 • Gevraagd wordt om bij organisaties een situatie te realiseren waarbij talent en expertise los van rang, stand of afdeling elkaar ondersteunt.

Trots ben ik onder andere op het resultaat én de samenwerking bij onderstaande cases.

Trots ben ik op het visueel verslag leggen voor organisaties als ASML, NS Reizigers, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht en Het Eerste Huis. Elke keer is het weer heel bijzonder om een reflectie te geven van de bijeenkomst aan de hand van de tekeningen die ik maak. De impact die dat op mensen heeft, geeft enorm veel voldoening.

In samenwerking met upUco verbind ik talent van mensen bij mooie organisaties als Mercer, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid, de Ondernemingsraad van de gemeente Rotterdam en de omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Trots ben ik op de mooie samenwerking en het resultaat dat we creëren waarmee kennis die al aanwezig is nog meer benutten.

In opdracht van de VO Akademie maak ik o.a. animaties en video’s omtrent strategisch HRM binnen scholengemeenschappen. Daar ben ik trots op. Vanuit de inhoud een vertaling maken naar een vorm die krachtig is. Instrumenten ontwikkelen in relatie tot het creëren van een betekenisvolle werkomgeving.