Coaching

Opgeleid tot Bezielingscoach door Adriaan Hoogendijk richt ik me op mensen die nieuwsgierig zijn en blijven naar de toegevoegde waarde van hun eigen bijdrage aan de wereld. Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen keuzes en ervaren wat ons positief kan blijven verwonderen. Concreet en met beide benen op de grond. Altijd op zoek naar wat jou bezielt.

Individuele coaching

De drie woorden in drie verschillende volgordes. Spreek je de woorden op een andere intonatie uit dan krijgen ze ook een andere lading. Wat ze gemeen hebben is dat ze alledrie gaan over de vraag ‘wie ben ik?’. En die vraag krijg ik veel te horen als coach. Wie ben ik en wat kan ik eigenlijk (nog meer)? Wat zijn mijn talenten?

Als ik dat hoor dan ga ik op het puntje van mijn stoel zitten. Ik luister en stel vragen. Confronteer mensen met wat ze zeggen. Zet instrumenten in die hen aan het denken zetten en geef inzicht in hun gedrag. Inzoomen op de persoon en tevens uitzoomen op het grotere geheel zodat de context van het eigen handelen bekeken kan worden tot dat van anderen. Daardoor kunnen keuzes gemaakt worden die passen bij wat iemand van nature in zich heeft en de bezieling terugkeert waar het hoort; bij jezelf.

Het traject duurt meestal tussen de drie en zes gesprekken met een tussenpose van twee á drie weken. Het traject eindigt te allen tijde wanneer de cliënt met overtuiging kan zeggen: zo ben ik! Waardoor iemand in staat is om met vertrouwen de volgende fase van het levenspad in te gaan.

Teamcoaching

‘We weten wat iedereen doet maar we weten eigenlijk niet heel goed wat iedereen kan. We werken zoals we altijd werken.’ Of, ‘we zijn best een goed team maar het is lastig om elkaar aan te spreken. Buiten het werk gaan we heel goed met elkaar om maar op het werk is het lastig om te zeggen als er iets niet goed gaat. Dat willen we veranderen.’ Daarnaast hoor ik ook vaak dat de directie aangeeft dat ze heel goed communiceren waar ze met het bedrijf heen willen terwijl de mensen binnen de organisatie vaak aangeven dat ze daar anders over denken.

Wordt iedere medewerker ingezet op basis van de talenten die hij of zij heeft? Hoe hou je mens en organisatie met elkaar in lijn? Zodat iedereen snapt wat de koers is en de inbreng van iedere medewerker van toegevoegde waarde is.

Ik start vaak met individuele gesprekken en het in kaart brengen van het aanwezige talent. Op basis daarvan laat ik zien waar de mensen energie van krijgen en waar zij energie verliezen. Deze inzichten vormen de basis voor het traject waarmee de doelstelling behaald wordt.

Teamcoaching verzorg ik bij tal van organisaties. Van onderwijsinstellingen tot corporate organisaties. Ook als parttime docent pas ik deze werkwijze toe als er in groepen gewerkt wordt. Tijdens de coaching pas ik regelmatig methodieken toe die als doel hebben (persoonlijk) leiderschap te ontwikkelen. Mijn overtuiging is dat teamcoaching start bij het individu om vervolgens te kijken naar het team en tot slot het verband binnen de organisatie.

Loopbaancoaching

Tijdens loopbaancoaching spreek ik mensen van begin 20 tot begin 60. Vol enthousiasme gestart met hun carrière maar moeten wennen aan de betekenis van samenwerken binnen organisaties. Ze hebben vragen over hun eigen betekenis en rol binnen het vakgebied waarvoor ze zijn opgeleid.

Ook mensen die al 20 of 30 jaar werken hebben vragen die gaan over hun betekenis binnen organisaties. De verandering van werk in de afgelopen decennia brengt gesprekken steeds vaker naar de kern van de loopbaan. Heb ik nog steeds regie over wat ik kan en hoe ik mijn talenten kan inzetten? Met andere woorden: heb ik nog steeds het stuur van mijn loopbaan in handen?

Ik help mensen inzicht te geven in hun talenten en de wijze waarop zij zich gedragen in de wereld om hen heen. Dat kan ertoe leiden dat we op zoek gaan naar een andere invulling van werk of opleiding. Het kan ook betekenen dat zij zich binnen hun werk anders gaan positioneren.

Gaat het om je loopbaan of je levensloop? Hoe dan ook: hou je stuur in handen en baan je levensloop.

Bij mij was de vraag : Wat is er allemaal, wat wil ik eigenlijk en wat kan ik? Het was een erg leuke start voor mijn begeleider omdat ik zelf niet eens wist welke kant ik op zou willen.
Er werd goed geluisterd en meegedacht. Ik vond het grappig maar ook wel mooi om te zien dat mijn begeleider mij in 4 gesprekken zo goed als helemaal ‘kende’. Ik weet nu beter wat ik wil en hoe ik dat moet gaan zoeken.
Ik ben ook beter te weten gekomen wat ik nou eigenlijk allemaal kan maar ook wat vind ik leuk?
Hier zijn we achter gekomen door de gesprekken maar ook doormiddel van de testen die ik opgestuurd heb gekregen.

Suzanne

In between jobs

Het belangrijkst in loopbaanbegeleiding is voor mij dat het een individueel traject is, waarin gekeken wordt naar de betrokken persoon, en dat is exact wat plaats heeft gevonden. Ik heb James zeker bij anderen aanbevolen.

Gwendy

In between jobs

Het traject is sterk gericht geweest op mijn persoonlijkheidsprofiel. Dit is van belang om bewust stappen te kunnen zetten in je loopbaan en keuzes te maken. Ik heb daar veel van geleerd. In feite was ik ook op zoek naar het antwoord op de vraag welke logische vervolgstap ik nu zou kunnen zetten. Hier heb ik het antwoord niet op gekregen, maar dat is ook logisch.

Dirk

Audit manager Rabobank