Het stuur in eigen handen

Het stuur in eigen handen

Schoolleiders en schoolbestuurders hebben via VOnkel (het online leerplatform van de VO-Akademie) de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van o.a. bedrijfsvoering, strategisch HRM-beleid, financiën en coaching.
Strategisch HRM is het eerste onderdeel waarvoor ik video’s en animaties heb ontwikkeld. De video’s laten schoolbordsessies zien die worden gegeven door hoogleraren aan verschillende universiteiten en interviews met schoolleiders en -bestuurders die uit eigen ervaring vertellen over ontwikkelingen binnen hun school. Zoals over krimp of juist sterke groei en wat dit betekent voor de school, de huisvesting, het personeel en het onderwijs.

De animaties laten in een eenvoudige beeldtaal zien hoe schoolleiders en -bestuurders gebruik kunnen maken van methodieken om veranderingen binnen de school voor iedereen werkbaar te houden. Playmobil maakt het mogelijk om verhalend te vertellen met behoud van eenvoud. Soms zelfs bijna op een coachende manier (systemisch) door de positionering van de figuurtjes.

De scripts zijn gebaseerd op artikelen die zijn verschenen in Harvard Business Review.