Het stuur in eigen handen

Het stuur in eigen handen

Schoolleiders en schoolbestuurders hebben via VOnkel (het online leerplatform van de VO-Akademie) de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen op het gebied van o.a. bedrijfsvoering, strategisch HRM-beleid, financiën en coaching.
Strategisch HRM is het eerste onderdeel waarvoor ik video’s en animaties heb ontwikkeld. De video’s laten schoolbordsessies zien die worden gegeven door hoogleraren aan verschillende universiteiten en interviews met schoolleiders en -bestuurders die uit eigen ervaring vertellen over ontwikkelingen binnen hun school. Zoals over krimp of juist sterke groei en wat dit betekent voor de school, de huisvesting, het personeel en het onderwijs.

De animaties laten in een eenvoudige beeldtaal zien hoe schoolleiders en -bestuurders gebruik kunnen maken van methodieken om veranderingen binnen de school voor iedereen werkbaar te houden. Playmobil maakt het mogelijk om verhalend te vertellen met behoud van eenvoud. Soms zelfs bijna op een coachende manier (systemisch) door de positionering van de figuurtjes.

De scripts zijn gebaseerd op artikelen die zijn verschenen in Harvard Business Review.

upUco Talent Connect

upUco Talent Connect

In samenwerking met upUco activeer ik talenten van mensen door die elkaar te laten zien én te ervaren. Weten wie welke talenten heeft en ervoor zorgen dat anderen weten welke talenten jij hebt. Zo creëren we een situatie waarbij mensen elkaar écht gaan zien en waarderen om wie ze zijn en wat ze kunnen. Het benutten van de energie die iemand krijgt van dingen waar hij of zij goed in is. Bijvoorbeeld: initiatief nemen en de ruimte krijgen om jouw ideeën uit te werken omdat ze de samenwerking optimaliseert. Of dat je een collega om advies kunt vragen omdat je weet dat schriftelijk communiceren iets is waar hij of zij heel goed in is en er veel energie van krijgt.

Als Talent Connector ben ik bij klanten van upUco elke week aanwezig om dit proces te activeren. Dat doe ik door gesprekken met medewerkers te hebben. Zowel individueel als in koppels (coach en coachee) en met hen te praten over het resultaat van de onderlinge coaching. Dat doe ik ook door het geven van seminars waar iedereen voor uitgenodigd wordt. Vanuit individuele ontwikkeling werken we aan de groepsontwikkeling zodat medewerkers vooral een reden hebben om te werken en niet alleen een plek hebben om te werken.

Wil je weten wat de methodiek voor jouw organisatie kan betekenen, bel me dan: 06 2505 3263.

Inzoomen en uitzoomen

Inzoomen en uitzoomen
RichardDraaijer-InzoomenUitzoomen_01

Starling

Mateloos fascinerend vind ik de dansende sterrenhemel die vele tienduizenden spreeuwen maken. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een spreeuw zeven soortgenoten in zijn directe omgeving in de gaten houdt. Dat is genoeg om niet met elkaar in botsing te komen. Het getal zeven staat ook aan de basis van mijn beeldmerk (logo) die ik in de grote foto’s op deze site veelvuldig laat zien. Een cirkel van eenheid met als binnenvorm een zevenhoek.

Inzoomen en uitzoomen

De Engelsen hebben overigens een veel betere naam voor de spreeuw; Starling. Van dichtbij laat het vogeltje een prachtig verenkleed zien met lichte stippen als sterren in het donker. Zo is het inzoomen op het kleine vogeltje minstens zo interessant als het uitzoomen op vele tienduizenden soortgenoten bij elkaar. En dat ervaar ik ook in de omgang met mensen. De rol van het individu in samenhang met het grote geheel.

Besmettelijk

In dat gegeven ligt een andere reden waarom ik graag deze beelden laat zien. Als een ieder voor zich in staat is om het leven te leiden zonder oordeel naar zichzelf of naar elkaar en verantwoordelijkheid wil nemen voor persoonlijke keuzes dan ben ik er van overtuigd dat dit een positieve besmetting heeft op zeven andere personen in onze directe nabijheid. En zeven wordt dan al snel een veelvoud van zeven en zijn we in staat om de meest prachtige dingen met elkaar te realiseren.

Alchemie

De overeenkomst van de drie vakgebieden (communicatie, coaching en creatie) die ik combineer, ligt in het continu inzoomen en uitzoomen op gedragingen van personen en processen. Een vernieuwend inzicht bieden in de wijze waarop samenwerking het meesteffectief is. Vooral binnen de huidige maatschappij waarin veranderingen aan de orde van de dag zijn. Banen verdwijnen, nieuwe ontstaan, oude zekerheden zijn niet meer betrouwbaar en worden vervangen door innovaties die zich nog moeten bewijzen. Dit vraagt een andere manier van kijken naar alles wat we gewend zijn. In mijn optiek is het essentieel om buiten de vaste structuren te kijken en veel organischer samen te werken. Afdelingsoverstijgend, los van de hokjesgeest. Gebruik maken van de kennis die aanwezig is (los van rang of stand) en gezamenlijk een oplossing genereren voor een vraag. Zo wordt iedereen gezien én gekend in wie hij werkelijk is.

Deze flexibiliteit en vooral de creativiteit die dat vraagt, doet een beroep op mens en maatschappij. Ik laat me inspireren door het organische fenomeen van de vele tienduizenden spreeuwen.

De foto’s van de zwerm spreeuwen heb ik in februari 2019 kunnen nemen in de wijk waar ik woon en de spreeuwen een half uur voordat zij in de bomen verdwijnen dit prachtige fenomeen bijna twee weken achter elkaar hebben laten zien. De foto van de ingezoomde spreeuw is van Ruurd-Jelle van der Leij.

Create your own magic

Create your own magic

Create your own magic

Iedereen is creatief maar dat wordt niet altijd door iedereen gezien. Creatief zijn wordt vaak alleen geassocieerd met scheppingskracht terwijl creativiteit zoveel meer is dan het kunnen scheppen. Voor mijzelf geldt dat de creativiteit zich zowel richt op de scheppingskracht als op het toegankelijk maken van creativiteit bij mensen. Creatief zijn in de wijze waarop het leven je ‘overkomt’ en realiseren dat je zelf degene bent die voor een heel groot deel jouw leven kan vormgeven. Los van je achtergrond of opleiding. Create your own magic!

Het enige wat voor iedereen gelijk is, is het feit dat je eigen vermogen tot creëren onderhouden moet worden. Enige tijd geleden moest een vriend voor een opdracht iemand noemen die hij waardeerde om zijn of haar creativiteit. Hij noemde mij en dat is uiteraard erg leuk te horen. De conclusie van het gesprek dat volgde was dat hij zelf weg ging met de overtuiging dat hij ook heel erg creatief is. Vooral door vernieuwende ideeën te zien én te creëren in de wereld waarin hij werkzaam is.

Hij realiseerde zich dat het er niet zozeer om gaat hoe hoog je de lat van creativiteit legt ten opzichte van een ander. Maar dat het er vooral om gaat hoe je jouw creativiteit kunt toepassen in jouw leven en anderen daarmee kunt inspireren.

Dit gesprek en deze essentie herinner ik me vaak omdat dit ook met enige regelmaat voor mijzelf geldt. Daarom heb ik besloten om elke dag te tekenen, of te fotograferen, of te boetseren of produkten te maken. Door te doen blijf ik uit het denken en kan ik de vrije ruimte geven aan mijn fantasie die zich niet laat bedenken. En uiteraard moet ik dan eerst een mooie linnen doos maken voor mijn materialen met de tekst ‘Create Your Own Magic’ als herinnering aan de scheppingskracht.

Een ‘Herinnerbeeld voor de toekomst’ maak ik graag met de mensen die ik coach. Een beeld creëren op basis van jouw eigen ideeën en toekomstbeelden die we verwerken in een concreet beeld. Realistisch of surrealistisch maar vooral bedoeld om je zelf visueel te kunnen herinneren aan de magic die jij wilt realiseren in dit leven.

 

Coaching spellen

Coaching spellen

Coaching spellen

Jarenlang heb ik vele produkten ontworpen voor Marijke Lingsma. Een vooraanstaand persoon binnen de coachingwereld en auteur van onder andere de Coachingkalender. Deze heb ik de eerste zeven jaar ontworpen en is een aantal jaar het beste verkochte managementboek van het jaar geweest. Marijke is creatief en innovatief. Zo bedacht zij vaak andere vormen van coachen waarmee spelenderwijs heel snel en goed zaken inzichtelijk gemaakt werden. Individueel maar zeker ook binnen teams.

Twee voorbeelden hiervan zijn op deze pagina afgebeeld. Reflectiespel deel 1 en deel 2 en Samenspel in Teams. Die laatste is voornamelijk op de dynamiek van teams gericht. Het Reflectiespel kan individueel maar ook met een aantal mensen tegelijk gespeeld worden. Elke dag of een keer in de week met een paar mensen een paar kaarten bespreken, doet wonderen voor de openheid en de effectiviteit op de werkvloer.

Voor beiden heb ik het concept en het ontwerp verzorgd.