activiteiten: branding, interne communicatie, externe communicatie, alignement

Fictieve Nederlandse gemeente Stedehuys laat Big Four huiveren

Step in Control houdt zich bezig met het optimaliseren van gemeentelijke financiën op een manier die voldoet aan ‘houd het simpel’. Motivatie is dat gemeenten zelf in control moeten zijn op de wijze waarop de financiële en fiscale bedrijfshuishouding is georganiseerd. De belangrijkste geldstromen binnen de gemeente worden conform deze gedachte geoptimaliseerd. De vennootschapsbelasting (vpb) voor overheidslichamen is er daar een van.

Stedehuys is een virtuele gemeente die we in het leven hebben geroepen en op een praktische wijze helder maakt op welke gevolgen de invoering van de wet op vennootschapsbelasting voor overheidslichamen kan hebben op de financiële bedrijfshuishouding van de gemeente. Diverse cases zijn gevisualiseerd en worden gebruikt in presentaties en opleidingen.

Sinds het begin van de oprichting van Step in Control heb ik gewerkt aan de strategie van het bedrijf, de communicatie en in later stadium ook de coaching van mensen.

Vanaf het eerste moment heb ik de partners geadviseerd omtrent positionering, produktaanbod en communicatie van het aanbod. Een prachtig bedrijf dat laat zien dat bevlogenheid en innovatie voor een doelgroep die in eerste instantie als conventioneel te boek staat, werkelijk het verschil kan maken. De gemeentelijke financiële markt heeft een serieuze speler erbij die hen werkelijk in controle brengen over hun financiële bedrijfsvoering. Geen lijvige rapporten meer maar houd het simpel.