Ontwerp van boeken

Vormgeving van boeken is essentieel voor het leesbaar maken van de inhoud. Een goede leesletter in combinatie met de grootte van de letter, de regelafstand, de kolombreedte en vooral het wit rondom de zetspiegel is van groot belang voor het toegankelijk laten zijn van de inhoud. Ook bij deze opdrachten is de inhoud leidend voor het ontwerp en is het van groot belang om bovengenoemde zaken in de juiste verhouding met elkaar te combineren. Niets zo zonde als het schrijfwerk teniet wordt gedaan omdat het boek niet prettig leest. Veel uitgeverijen zouden hier meer aandacht op mogen vestigen.

‘Et Stellingwarver Voegelboek’ is volledig beschreven het Stellingwerfs. Een dialect dat langzaam maar zeker verdwijnt. Ruurd-Jelle van der Leij heeft in dit gebied alle voorkomende vogels op een prachtige manier in beeld gebracht voorzien van de teksten van een bevriende schrijver.

Dissertaties voor promoties zijn tegenwoordig wat minder aan regels gebonden dan jaren geleden. Afgezien van het formaat en omslagvoorschriften mag er meer eigenheid in de ontwerpen gebracht worden. Gelukkig hebben twee promovendi dit jaar hun eerste boek laten ontwerpen zodat de soms wat taaie inhoud voor een ieder goed leesbaar is.

De uitdaging zit hem vaak in de grote hoeveelheid tabellen of voetnoten die op een consistente manier in het paginabeeld verwerkt moeten worden. Het opmaken van een boek is vaak monnikenwerk maar buitengewoon leuk om uiteindelijk een mooi gedrukt boek in handen te hebben. Daar gaat geen beeldscherm tegenop.

Recente reacties

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *