Huizer Museum

Huizer Museum
activiteiten: branding en externe communicatie gericht op customer journey

Huizer Museum

Onder de bezielende leiding van Nienke de Wit maakt het museum een inhaalslag van traditioneel museum naar een museum waar ruimte is voor vernieuwing met respect voor traditie. De gedrevenheid en visie op tentoonstellen zorgt voor een heel prettig klimaat om samen te werken. Met kleine stappen worden grootse gebaren gemaakt die in Huizen niet onopgemerkt blijven.

Afgelopen jaar zijn we gestart met voorzichtige aanpassingen in de communicatie en het programma. De komende tijd gaan we aan de slag met de positionering van het museum met als doel een identiteit te creëren die garant staat voor de vernieuwende weg die het museum onlangs is ingeslagen.

Webshopmarkt Leidsche Rijn

Webshopmarkt Leidsche Rijn
Activiteiten: conceptontwikkeling, aansturing team, project management (waaronder vergunningentraject, horeca etc), vormgeving

Webshopmarkt Leidsche Rijn

De Webshopmarkt Leidsche Rijn is met een aantal webshopeigenaren bedacht om meer live bekendheid te genereren in de omgeving. Online verkoop is mooi maar zichtbaarheid onder winkelend publiek is eveneens heel aantrekkelijk. Met een aantal ondernemers hebben we een aantal jaar een fysieke markt georganiseerd. In 2014 heeft dit geleid tot een festival achtige markt met (moderne)ambacht en zelf bereidde smoothies en koffie.

Een zeer welkome markt binnen een winkelcentrum temidden in Leidsche Rijn waar voornamelijk grote ketens de dienst uitmaken. Zo is online verkoop geen bedreiging voor de middenstand maar veel meer een inspiratiebron voor de lokale bedrijven.

Zowel concept, vormgeving als feitelijke organisatie heb ik verzorgd voor deze markt.

Veiligheidshuis film

Veiligheidshuis film
Activiteiten: concept, script schrijven, vormgeving

Veiligheidshuis film

Voor het Veiligheidshuis in Utrecht is een concept ontwikkeld waarmee de resultaten van een pilot in een film van 20 minuten in beeld werd gebracht. Het doel van de pilot was om de betrokkenheid van ouders te vergroten bij de berechting van hun minderjarige kind. Problematiek waar samenwerkende partijen zich enorm voor inzetten, met resultaat.

Voor deze opdracht heb ik Holland Centraal ingehuurd en met hen een script geschreven voor de film. De regie hebben zij uitgevoerd evenals de montage van de film op basis van de vormgeving die door mij is ontwikkeld.
Een mooie samenwerking met lovende feedback van opdrachtgever en betrokkenen.

Ruud Snel, jubileumboeken

Ruud Snel, jubileumboeken
Activiteiten: concept, vormgeving en realisatie

Ruud Snel, jubileumboeken

Ruud Snel, een Utrechter die naam en faam heeft gemaakt door zijn eigenzinnige manier van leven. Niet in de laatste plaats ontstaan doordat hij van jongs af aan heeft moeten vechten om ondanks zijn handicap een menswaardig bestaan te leiden. In 2014 kende Ruud twee gedenkwaardige momenten. Hij werd zelf 65 jaar en zijn kaarsenwinkel bestond 45 jaar. Ter gelegenheid van deze twee gebeurtenissen heeft Ruud twee boeken geschreven die een verwantschap met elkaar hebben.

Licht is het centrale thema geweest in het leven van Ruud. Hij wilde licht verspreiden en zag overal licht. Zelfs de meest donkere momenten wist hij te aanvaarden omdat er licht zou komen.

Dit thema is prachtig verwoord in tekst en heb ik samen gebracht met mooie beelden van vroeger en het heden.

De samenwerking met Ruud was er een om niet te vergeten. Hij gaf mij de vrijheid om zijn boek samen te stellen. Het concept en de uitwerking is volledig gebaseerd op zijn unieke verhaal en de positiviteit dat het leven niet eindigt nadat iemand, zoals hij altijd zei, ‘is overgegaan naar de andere wereld’. Het leven begint dan pas.

Ruud zelf is in 2016 overgegaan maar zal zeker menig kaarsvlam nog doen wakkeren. Al is het alleen maar voor hemzelf om uitbundig te kunnen schateren.

Kookboek: De Smaak van Step

Kookboek: De Smaak van Step
Activiteiten: samenstelling, concept, vormgeving, fotografie landschappen

Kookboek: De Smaak van Step

De Smaak van Step is een kookboek dat door het personeel aan de partners van het bedrijf is geschonken. Zowel medewerkers als leveranciers hebben een bijdrage geleverd. Het boek past bij de filosofie van het bedrijf om de mensen ambassadeurs van de organisatie te laten zijn. Deze gedachte draagt bij aan de wens om mensen een reden om te werken te geven en niet alleen maar een plek om te werken.

Zowel samenstelling, ontwerp, beeldredactie en vormgeving heb ik verzorgd. Fotografie van de sfeerpagina’s is door mij verzorgd. De fotografie van de gerechten is op basis van beeldredactie tot stand gekomen.

Notariskantoor Drunen

Notariskantoor Drunen
activiteiten: branding

Notariskantoor Drunen

Voor Notariskantoor Drunen is een huisstijl ontwikkeld met een verwijzing naar de rijke historie van meer dan 200 jaar van het kantoor. Kleur op snee wordt nauwelijks nog toegepast binnen drukwerk maar werd vroeger zeer veelvuldig gebruikt ter bescherming van het drukwerk. En dat doet een notaris onder andere. Essentiële transacties in het leven van mensen en bedrijven goed verzorgen en bewaken.

Naast de huisstijl en de ontwikkeling en vormgeving van de website schuiven de communicatie activiteiten steeds meer op richting online communicatie en online marketing.

Op welke wijze kan een notaris zijn cliënten benaderen voor werkzaamheden die zij slechts enkele malen in hun leven aan de orde zullen hebben.
Onderscheidende communicatie gebaseerd op een uitstekend begrip van de werkwijze van het kantoor levert prachtige resultaten op. Zowel voor mij maar vooral ten gunste van het kantoor en hun werkzaamheden.

Leuketandarts.nl

Leuketandarts.nl
activiteiten: branding

Leuketandarts.nl

Tandartsenpraktijk Rozengracht is gespecialiseerd in het behandelen van mensen die bang zijn voor de tandarts. Dat geldt voor alle leeftijden. Daarom hebben we een andere naam bedacht waarvoor ook het domein is vastgelegd; leuketandarts.nl
Het geduld en de rust waarmee cliënten geholpen worden is ongekend. Ook hun etalage is bekend aan de Rozengracht midden in Amsterdam.

Wil je als cliënt je eigen muziek luisteren tijdens de behandeling dan kan dat uiteraard. Een leuke tandarts is er alleen als er ook leuke mensen werken. Op die manier zijn ze zo natuurlijk mogelijk in beeld gebracht. Zichzelf en ontspannen.
Bouwen van de site is gerealiseerd in samenwerking met een netwerkpartner.

Corporate identity AXA

Corporate identity AXA
activiteiten: branding, interne en externe communicatie

Corporate identity AXA

In samenwerking met BoomvanMourik uit Rotterdam is een compleet nieuwe identiteit verzorgd voor AXA. BoomvanMourik heeft in diverse sessies een nieuwe strategie beschreven. Op basis van deze strategie is een nieuwe huisstijl ontwikkeld waarbij fotografie in zwart wit en kenmerkende typografie beeldbepalend zijn.

Het resultaat; een verrassend opvallende identiteit voor een bedrijf dat aan een opfrisbeurt toe was. Produktinnovatie duurde gemiddeld bijna twee jaar en de concurrentie uit het verre oosten werd steeds vernuftiger.

 

Fictieve Nederlandse gemeente Stedehuys laat Big Four huiveren

Fictieve Nederlandse gemeente Stedehuys laat Big Four huiveren
activiteiten: branding, interne communicatie, externe communicatie, alignement

Fictieve Nederlandse gemeente Stedehuys laat Big Four huiveren

Step in Control houdt zich bezig met het optimaliseren van gemeentelijke financiën op een manier die voldoet aan ‘houd het simpel’. Motivatie is dat gemeenten zelf in control moeten zijn op de wijze waarop de financiële en fiscale bedrijfshuishouding is georganiseerd. De belangrijkste geldstromen binnen de gemeente worden conform deze gedachte geoptimaliseerd. De vennootschapsbelasting (vpb) voor overheidslichamen is er daar een van.

Stedehuys is een virtuele gemeente die we in het leven hebben geroepen en op een praktische wijze helder maakt op welke gevolgen de invoering van de wet op vennootschapsbelasting voor overheidslichamen kan hebben op de financiële bedrijfshuishouding van de gemeente. Diverse cases zijn gevisualiseerd en worden gebruikt in presentaties en opleidingen.

Sinds het begin van de oprichting van Step in Control heb ik gewerkt aan de strategie van het bedrijf, de communicatie en in later stadium ook de coaching van mensen.

Vanaf het eerste moment heb ik de partners geadviseerd omtrent positionering, produktaanbod en communicatie van het aanbod. Een prachtig bedrijf dat laat zien dat bevlogenheid en innovatie voor een doelgroep die in eerste instantie als conventioneel te boek staat, werkelijk het verschil kan maken. De gemeentelijke financiële markt heeft een serieuze speler erbij die hen werkelijk in controle brengen over hun financiële bedrijfsvoering. Geen lijvige rapporten meer maar houd het simpel.