Twijfels over je werk?

Twijfels over je werk?

Heb je af en toe twijfels over je werk of datgene wat je leuk vindt?
Of weet je juist niet goed wat je precies leuk vindt en wil je daar achter komen?

Doe dan in 15 minuten een scan en ik geef je in anderhalf uur inzicht in je talent én je nog niet benutte talent. Hierdoor krijg je niet alleen inzicht maar vooral ook uitzicht in datgene wat het beste bij je past.
De scan is ook heel goed in te zetten voor een studiekeuze en leerlingen die een profielkeuze moeten maken.

Maak nu een afspraak om de scan te doen.

Van inzicht naar uitzicht.

Create your own magic

Create your own magic

Create your own magic

Iedereen is creatief maar dat wordt niet altijd door iedereen gezien. Creatief zijn wordt vaak alleen geassocieerd met scheppingskracht terwijl creativiteit zoveel meer is dan het kunnen scheppen. Voor mijzelf geldt dat de creativiteit zich zowel richt op de scheppingskracht als op het toegankelijk maken van creativiteit bij mensen. Creatief zijn in de wijze waarop het leven je ‘overkomt’ en realiseren dat je zelf degene bent die voor een heel groot deel jouw leven kan vormgeven. Los van je achtergrond of opleiding. Create your own magic!

Het enige wat voor iedereen gelijk is, is het feit dat je eigen vermogen tot creëren onderhouden moet worden. Enige tijd geleden moest een vriend voor een opdracht iemand noemen die hij waardeerde om zijn of haar creativiteit. Hij noemde mij en dat is uiteraard erg leuk te horen. De conclusie van het gesprek dat volgde was dat hij zelf weg ging met de overtuiging dat hij ook heel erg creatief is. Vooral door vernieuwende ideeën te zien én te creëren in de wereld waarin hij werkzaam is.

Hij realiseerde zich dat het er niet zozeer om gaat hoe hoog je de lat van creativiteit legt ten opzichte van een ander. Maar dat het er vooral om gaat hoe je jouw creativiteit kunt toepassen in jouw leven en anderen daarmee kunt inspireren.

Dit gesprek en deze essentie herinner ik me vaak omdat dit ook met enige regelmaat voor mijzelf geldt. Daarom heb ik besloten om elke dag te tekenen, of te fotograferen, of te boetseren of produkten te maken. Door te doen blijf ik uit het denken en kan ik de vrije ruimte geven aan mijn fantasie die zich niet laat bedenken. En uiteraard moet ik dan eerst een mooie linnen doos maken voor mijn materialen met de tekst ‘Create Your Own Magic’ als herinnering aan de scheppingskracht.

Een ‘Herinnerbeeld voor de toekomst’ maak ik graag met de mensen die ik coach. Een beeld creëren op basis van jouw eigen ideeën en toekomstbeelden die we verwerken in een concreet beeld. Realistisch of surrealistisch maar vooral bedoeld om je zelf visueel te kunnen herinneren aan de magic die jij wilt realiseren in dit leven.