Leuketandarts.nl

Leuketandarts.nl
activiteiten: branding

Leuketandarts.nl

Tandartsenpraktijk Rozengracht is gespecialiseerd in het behandelen van mensen die bang zijn voor de tandarts. Dat geldt voor alle leeftijden. Daarom hebben we een andere naam bedacht waarvoor ook het domein is vastgelegd; leuketandarts.nl
Het geduld en de rust waarmee cliënten geholpen worden is ongekend. Ook hun etalage is bekend aan de Rozengracht midden in Amsterdam.

Wil je als cliënt je eigen muziek luisteren tijdens de behandeling dan kan dat uiteraard. Een leuke tandarts is er alleen als er ook leuke mensen werken. Op die manier zijn ze zo natuurlijk mogelijk in beeld gebracht. Zichzelf en ontspannen.
Bouwen van de site is gerealiseerd in samenwerking met een netwerkpartner.

Corporate identity AXA

Corporate identity AXA
activiteiten: branding, interne en externe communicatie

Corporate identity AXA

In samenwerking met BoomvanMourik uit Rotterdam is een compleet nieuwe identiteit verzorgd voor AXA. BoomvanMourik heeft in diverse sessies een nieuwe strategie beschreven. Op basis van deze strategie is een nieuwe huisstijl ontwikkeld waarbij fotografie in zwart wit en kenmerkende typografie beeldbepalend zijn.

Het resultaat; een verrassend opvallende identiteit voor een bedrijf dat aan een opfrisbeurt toe was. Produktinnovatie duurde gemiddeld bijna twee jaar en de concurrentie uit het verre oosten werd steeds vernuftiger.

 

Fictieve Nederlandse gemeente Stedehuys laat Big Four huiveren

Fictieve Nederlandse gemeente Stedehuys laat Big Four huiveren
activiteiten: branding, interne communicatie, externe communicatie, alignement

Fictieve Nederlandse gemeente Stedehuys laat Big Four huiveren

Step in Control houdt zich bezig met het optimaliseren van gemeentelijke financiën op een manier die voldoet aan ‘houd het simpel’. Motivatie is dat gemeenten zelf in control moeten zijn op de wijze waarop de financiële en fiscale bedrijfshuishouding is georganiseerd. De belangrijkste geldstromen binnen de gemeente worden conform deze gedachte geoptimaliseerd. De vennootschapsbelasting (vpb) voor overheidslichamen is er daar een van.

Stedehuys is een virtuele gemeente die we in het leven hebben geroepen en op een praktische wijze helder maakt op welke gevolgen de invoering van de wet op vennootschapsbelasting voor overheidslichamen kan hebben op de financiële bedrijfshuishouding van de gemeente. Diverse cases zijn gevisualiseerd en worden gebruikt in presentaties en opleidingen.

Sinds het begin van de oprichting van Step in Control heb ik gewerkt aan de strategie van het bedrijf, de communicatie en in later stadium ook de coaching van mensen.

Vanaf het eerste moment heb ik de partners geadviseerd omtrent positionering, produktaanbod en communicatie van het aanbod. Een prachtig bedrijf dat laat zien dat bevlogenheid en innovatie voor een doelgroep die in eerste instantie als conventioneel te boek staat, werkelijk het verschil kan maken. De gemeentelijke financiële markt heeft een serieuze speler erbij die hen werkelijk in controle brengen over hun financiële bedrijfsvoering. Geen lijvige rapporten meer maar houd het simpel.