Reflectie

Reflectie
Reflectie Persoonlijke Coaching Utrecht Richard Draaijer

Als ik foto’s maak dan is er vaak reflectie van de natuur in het water te zien. Fascinerend gegeven door gebruik te maken van de spiegeling van vaak water. Bij persoonlijke ontwikkeling komt reflectie continu voor. En gaat het vaak om de mate waarin mensen in staat zijn te reflecteren. Wat zegt het gedrag van de ander over mij? Wat zegt mijn reactie op het gedrag van de ander over mij? Het is enorm boeiend om jezelf te dwingen afstand te nemen van je emotie en te kijken naar wat je doet in bepaalde situaties.

Ik kan enorm uit mijn dak gaan als er iemand in het verkeer iets doet wat hij of zij (meestal een man) mij verwijdt. Zeker als het ook nog eens onterecht is (in mijn ogen). Woest kan ik dan worden waarvoor ik me dan ook tegelijkertijd schaam. Meteen daarna probeer ik er om te lachen en zie het verongelijkte jongetje uit de eerste klas lagere school die van juffrouw van Willigen te horen kreeg of hij de lijntjes wel zag want ik schreef zo scheef.

Een coach is geen psycholoog maar momenten die veel impact hebben gehad in de jeugd, spelen zeker een rol bij de manier waarop mensen als volwassenen reageren. Vaak zie je in de heftigste emoties de kleine kinderen in deze mensen terug. Ik nodig je uit om goed te reflecteren.

Vernieuwende generatie

De generatie van Daan Roosegaarde en hopelijk ook de daarop volgende, is zich bewust van het feit dat systemen ‘anders’ ontwikkeld moeten worden. Niet anders om het anders willen zijn maar anders omdat veel oude systemen niet meer functioneren. Dat heeft betrekking op politieke systemen, economische en klimatologische systemen. Vernieuwing zit niet in het minder slecht maken …

Schilderen met licht

Schilderen met licht
Zichtbaar én in lijn zijn

Een paar jaar geleden reed ik naar mijn werk in het Groene Hart van Nederland en kreeg het idee om elke dag op dezelfde plek een foto te maken met mijn mobieltje en deze foto’s als een soort dagboek op de social media te plaatsen. Elke dag is anders en daardoor is hetzelfde beeld nooit gelijk. Al snel zag ik meer om me heen en bleven de beelden niet beperkt tot dezelfde plek.

Zodoende werd het woonwerk verkeer in de ochtend een moment waarop ik nog even niet aan werken dacht maar veel meer aan wat ik om me heen zag. De schoonheid van alledaagse tafereeltjes die elke dag weer anders belicht werden door de zon of het ontbreken van de zon. De beperkte kwaliteit van de telefoon was niet belemmerend omdat de foto’s alleen online gebruikt werden. En bovendien had ik absoluut nog niet het idee om iets te doen met de foto’s.

Elke werkdag nam ik de tijd voor wat ik later mijn meditatief momentje ben gaan noemen. Mediteren vind ik lastig maar in de natuur kom ik tot rust. De oorverdovende stilte van de natuur is geweldig en het kan me niet stil genoeg zijn. Geen ander geluid dan natuurlijk geluid. Weg van het geluid van gemotoriseerde voertuigen en alleen maar het geluid van de natuur. Het was lang geleden dat ik ervaren had dat de natuur heel stil kan zijn maar net zo goed enorm luidruchtig. Parende vogels, de stilte van de mist, het huilen van de wind en het kletteren van de regen. Allemaal even fascinerend om je dag mee te beginnen.

En dan vind ik het geweldig om een beeld te maken van de natuur. Het spelen met licht, compositie en voorstelling. De alledaagsheid vastgelegd tot een rustgevend beeld. Dat inspireert mij en naar is gebleken velen met mij gezien de leuke reacties uit vaak onverwachte hoeken.

De beelden zie je op mijn site omdat ik mensen wil inspireren te kijken naar de natuur om ons heen. Dichterbij dan we denken en vaak veel mooier dan we vermoeden. Van close-up tot panorama, van kleurrijk tot monochroom. Fotograferen is als schilderen met licht als voornaamste bron. En dat licht is waar we zo veel mogelijk gebruik van moeten maken.