Slide background

Ik geloof in de alchemie

van communicatie, coaching én creatie

Communicatie

Sterke merken ontstaan van binnenuit. Een inspirerend organisatieverhaal is de basis en verbindt verleden, heden en toekomst. Ik help je dit verhaal te maken én te vertalen in effectieve interne en externe communicatie. Vooral door over de grenzen van vaste patronen te kijken.

Interesse?

Coaching

Ik gun ieder mens een betekenisvolle toekomst die je met vertrouwen en nieuwsgierigheid voluit kan leven. In samenwerking of voor jezelf. Mijn werkwijze geeft snel inzicht in talenten (al dan niet ontdekt) en kwetsbare krachten en koppel het traject aan concrete en praktische oefeningen.

Interesse?

Creatie

Creatie is te allen tijde het uitgangspunt van mijn werk. Visueel gericht óf door het creëren van een vernieuwde blik op jezelf of de omgeving om je heen. Verruiming van het bewustzijn genereert energie die voedt en een toekomstperspectief heeft.

Interesse?

Van inzicht naar uitzicht

Drie in 1, dat is zeer interessant!

Deze drie vakgebieden zijn onlosmakelijk verbonden met mijn werkwijze. De vraag bepaalt de samenstelling én de alchemie. Het is mijn overtuiging dat de combinatie zorgt voor meer synergie binnen organisaties en de wijze waarop mensen samenwerken. Vooral door bestaande patronen opnieuw te bezien. Bewuster leven vanuit de persoonlijke bezieling gevolgd door interactie met de medemens. Ik ben er van overtuigd dat wij mensen net als de spreeuwen in de afbeelding hierboven, de meest fantastische vormen kunnen creëren door als individu te leven vanuit je ware talent en een omgeving te creëren waarin dat zonder oordeel gedeeld mag worden. Ten gunste van jezelf én elkaar.

Door de drie expertisen te combineren kan ik dat realiseren; dit maakt wie ik ben. Nieuwsgierig?

Fotoknoppen_inzoomenuitzoomen